Nowe horyzonty!

Projekt realizowany w okresie 1.06.2019 – 30.04.2020 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.