Nowe horyzonty!

Projekt realizowany w okresie 1.06.2019 – 30.04.2020 – Projekt realizowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Spółdzielnia Socjalna Noventa realizuje projekt, którego celem jest reintegracja społeczna i zawodowa 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenach wiejskich brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego.

Działania w projekcie ukierunkowane są na aktywizacje uczestników w zakresie:

  • doradztwa psychologicznego, zawodowego i prawnego,
  • warsztatów kompetencji społecznych
  • szkolenia komputerowego
  • szkolenia zawodowe – w wybranym kierunku
  • stażu zawodowego
  • pośrednictwo pracy

Wszystkie powyższe działania przyczynią się do uzyskania konkretnych i nastawionych przyszłościowo skutków. Zostaną zdiagnozowane indywidualne potrzeby i problemy uczestników, a dzięki działaniom psychologicznym i profesjonalnego doradztwa uzyska się określony pozytywny efekt. Pomoże to zlikwidować bariery społeczne. Wzrosną kompetencje społeczne oraz uczestnicy uzyskają zwiększone kompleksowo nowe umiejętności dzięki szkoleniom i stażom.

Wartość projektu 411.495,51 z czego kwota dofinansowania to 390.920,73 zł.

Harmonogram planowanego wsparcia w projekcie