Pracownik gospodarczy gastronomii

Oferta szkoleniowa przeznaczona jest dla osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje bądź szukają nowej ścieżki rozwoju zawodowego. Osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub wyższym otrzymują możliwość zdobycia praktycznych umiejętności zwiększających ich kompetencje na rynku pracy. Brak wymagań wstępnych odnośnie poziomu wiedzy uczestnika szkolenia umożliwia uczestnictwo zarówno osób pracujących wcześniej w określonych branżach, jak i osób, które podejmowały aktywność zawodową w innej dziedzinie.

Szkolenie skierowane do osób, które chcą pracować w kuchni, na przykład jako pomocnicy kucharza.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi w sposób profesjonalny organizować przyjęcia okolicznościowe, odpowiednio przygotować salę, obsługiwać urządzenia kuchenne, dbać o czystość w miejscu przyrządzania posiłków. Posiada podstawową wiedzę na temat produktów spożywczych – metod obróbki oraz sposobów przechowywania pożywienia. Zna zasady pracy w zespole, ma wiedzę na temat jego funkcjonowania, potrafi komunikować się ze współpracownikami. Potrafi zorganizować imprezę okolicznościową uwzględniając warunki lokalowe klienta

Zakres tematyczny:

Tematy – 50 h:

 • Pomoc kuchni.
  • Podstawowa wiedza o produktach spożywczych
  • Zapoznanie się z urządzeniami kuchennymi
  • Prace porządkowe w kuchni
  • Zmywanie naczyń
 • Przygotowywanie imprez
  • Przygotowywanie stołów
  • Zasady podawania do stołu i ustawiania półmisków
 • Umiejętność pracy w zespole
  • Komunikacja interpersonalna
  • Zasady pracy zespołowej
 • Obsługa imprez u klienta

Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi w sposób profesjonalny organizować przyjęcia okolicznościowe, odpowiednio przygotować salę ,obsługiwać urządzenia kuchenne, dbać o czystość w miejscu przyrządzania posiłków. Posiada podstawową wiedzę na temat produktów spożywczych – metod obróbki , sposobów przechowywania pożywienia oraz obowiązków pomocy kuchennej. Zna zasady pracy w zespole, ma wiedzę na temat jego funkcjonowania, potrafi komunikować się ze współpracownikami. Posiada umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Potrafi zorganizować imprezę okolicznościową uwzględniając warunki lokalowe klienta.

Rozszerzone – 120 h

 • Pomoc kuchni
  • Podstawowa wiedza o produktach spożywczych
  • Omówienie zakresu obowiązków pomocy kuchennej
  • Zapoznanie się z urządzeniami kuchennymi (piec konwekcyjny, mikrofala, zmywarki, zgrzewarki, windy kuchenne, podgrzewacze do potraw, obieraki warzyw, wyparzacze etc.)
  • Produkcja surówek
  • Produkcja wyrobów mącznych
  • Prace porządkowe w kuchni
  • Obróbka mięs
  • Przechowywanie produktów
  • Zamrażanie produktów
  • Praca na wydawcę
  • Zmywanie naczyń
 • Przygotowywanie imprez
  • Przygotowywanie stołów (prasowanie obrusów, zakładanie pokrowców na krzesła, ustawianie zastawy stołowej)
  • Sprzątanie sali
  • Zasady podawania do stołu i ustawiania półmisków
 • Umiejętność pracy w zespole
  • Komunikacja interpersonalna
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Zasady pracy zespołowej
 • Obsługa imprez u klienta

CENA:
50 h – 3000 zł
120 h – 7200 zł

Długość szkolenia dostosowana do potrzeb Zamawiającego w zakresie od 50-120 h.