Praca zespołowa

Oferta szkoleniowa przeznaczona jest dla osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje bądź szukają nowej ścieżki rozwoju zawodowego. Osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub wyższym otrzymują możliwość zdobycia praktycznych umiejętności zwiększających ich kompetencje na rynku pracy. Brak wymagań wstępnych odnośnie poziomu wiedzy uczestnika szkolenia umożliwia uczestnictwo zarówno osób pracujących wcześniej w określonych branżach, jak i osób, które podejmowały aktywność zawodową w innej dziedzinie.

Szkolenie skierowane do osób, które są liderami lub członkami zespołów, którzy chcą usprawnić komunikację w zespole i zwiększyć efektywność współpracy. Optymalnym jest udział w szkoleniu wszystkich pracowników działu lub zespołu projektowego.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zna zasady pracy zespołowej , potrafi rozróżnić formy działania zespołowego. Jest zaznajomiony z etapami tworzenia się zespołu. Wie, jak funkcjonuje zespół, przebiega wybór liderów oraz jak formuje się skład zespołu. Potrafi określić jego cele, zasoby, sposób działania

Zakres tematyczny:

Tematy – 50 h:

 • Zasady pracy zespołowej:
  • Czynności mające na celu określenie zadań, czynności motywującej, mobilizujące do działania;
  • Wypracowanie ideologii i spójności grupy
  • Identyfikacja z grupą
 • Cechy pracy zespołowej
 • Formy zespołowego działania:
  • Zespoły o specjalizacji jednorodnej
  • Zespoły o specjalizacji różnorodnej
 • Etapy tworzenia zespołu:
  • Etap formowania
  • Etap ścierania się
  • Etap normowania się
 • Budowa zespołu:
  • Określaniu celów
  • Określanie zasobów
  • Określanie sposobu działania zespołu
  • Określenie składu zespołu
  • Wybór liderów

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zna zasady pracy zespołowej , potrafi rozróżnić formy działania zespołowego. Jest zaznajomiony z etapami tworzenia się zespołu. Wie, jak funkcjonuje zespół, przebiega wybór liderów oraz jak formuje się skład zespołu. Potrafi określić jego cele, zasoby, sposób działania. Zna sposoby motywowania oraz oceny pracy osób zatrudnionych. Potrafi wymienić wady i zalety pracy zespołowej, wyrażać emocje oraz rozpoznawać emocje innych osób.

Rozszerzone – 120 h:

 • Zasady pracy zespołowej:
  • Czynności mające na celu określenie zadań, czynności motywującej, mobilizujące do działania;
  • Wypracowanie ideologii i spójności grupy
  • Identyfikacja z grupą
 • Cechy pracy zespołowej
 • Formy zespołowego działania:
  • Zespoły o specjalizacji jednorodnej
  • Zespoły o specjalizacji różnorodnej
 • Etapy tworzenia zespołu:
  • Etap formowania
  • Etap ścierania się
  • Etap normowania się
 • Budowa zespołu:
  • Określaniu celów
  • Określanie zasobów
  • Określanie sposobu działania zespołu
  • Określanie sposoby motywowania
  • Określanie sposobu oceny pracy
  • Określenie składu zespołu
  • Wybór liderów
 • Wady i zalety pracy zespołowej
  • Emocje a praca w zespole
   • w jaki sposób wyrażać złość, rozczarowanie, smutek i inne „trudne” emocje w pracy
   • w jaki sposób wyrażać pozytywne emocje wobec współpracowników
   • jak odczytywać emocje innych
   • jak tonować silne emocje innych, czyli co robić i mówić osobom o postawie roszczeniowej?
  • Praca w zespole w sytuacji zmiany
   • jak przygotować się do zmiany? – techniki planowania zadań
   • w jaki sposób dzielić zadania w sytuacji zmiany?
   • jak radzić sobie ze stresem w sytuacji zmiany?
   • jak opracować system przekazywania informacji?

Forma szkolenia: głównie działania warsztatowe, case study, oraz elementy wykładu

Długość szkolenia dostosowana do potrzeb Zamawiającego w zakresie od 50-120 h.

CENA:
50 h – 3000 zł
120 h – 7200 zł