Pracownik gospodarczy

sprzątanie posesji, pomieszczeń biurowych z obsługą maszyn czyszczących

Oferta szkoleniowa przeznaczona jest dla osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje bądź szukają nowej ścieżki rozwoju zawodowego. Osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub wyższym otrzymują możliwość zdobycia praktycznych umiejętności zwiększających ich kompetencje na rynku pracy. Brak wymagań wstępnych odnośnie poziomu wiedzy uczestnika szkolenia umożliwia uczestnictwo zarówno osób pracujących wcześniej w określonych branżach, jak i osób, które podejmowały aktywność zawodową w innej dziedzinie.

Szkolenie skierowane do osób, które planują pracę jako personel sprzątający w firmach sprzątających, lub zatrudnić się jako osoba sprzątająca u prywatnych przedsiębiorców czy w instytucjach.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik jest zaznajomiony z bezpieczeństwem i higieną pracy przy sprzątaniu posesji oraz z rodzajem środków czystości używanych do prac porządkowych. Potrafi w sposób profesjonalny sprzątać posesje oraz wnętrza budynków. Zna rodzaje maszyn czyszczących i potrafi je obsługiwać.

Zakres tematyczny:

Tematy- 50h:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzątaniu posesji,
 • Rodzaj narzędzi środków czystości używanych do prac porządkowych
 • Sprzątanie wewnątrz budynków:
 • Sprzątanie posesji
 • Rodzaj maszyn czyszczących i ich obsługa

Po ukończeniu szkolenia uczestnik jest zaznajomiony z bezpieczeństwem i higieną pracy przy sprzątaniu posesji oraz z rodzajem środków czystości używanych do prac porządkowych. Potrafi w sposób profesjonalny sprzątać posesje oraz wnętrza budynków z uwzględnieniem pomieszczeń biurowych oraz hal produkcyjnych i magazynowych. Zna rodzaje maszyn czyszczących i potrafi je obsługiwać. Jest w stanie dostosować godziny i zakres prac do wymogów cykli produkcyjnych, magazynowych, prac biurowych i pogodowych. Zna rodzaje maszyn czyszczących i potrafi je obsługiwać.

Rozszerzenie – 120 h:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzątaniu posesji, pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych i magazynowych. Bezpieczeństwo i higiena pracy w obsłudze maszyn czyszczących
 • Rodzaj narzędzi środków czystości używanych do prac porządkowych. Planowanie czasu pracy i dostosowywanie godzin i zakresu prac do wymogów cykli produkcyjnych, magazynowych, prac biurowych i pogodowych
 • Sprzątanie wewnątrz budynków:
  • Sprzątanie pomieszczeń biurowych
  • Sprzątanie pomieszczeń pomocniczych
  • Sprzątanie hal produkcyjnych i hal magazynowych
 • Sprzątanie posesji
  • Wewnątrz budynków
  • Na zewnątrz budynków
 • Rodzaj maszyn czyszczących i ich obsługa . Narzędzia i środki czystości wykorzystywane w pracach z użyciem maszyn czyszczących

CENA:
50 h – 3000 zł
120 h – 7200 zł

Długość szkolenia dostosowana do potrzeb Zamawiającego w zakresie od 50-120 h.